OM BIESTERFELD SWEDEN AB

Biesterfeld Sweden  AB  är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och arbetar i huvudsak med produkter inom fem affärsområden:

  • Komposit
  • Formgivning, prototyper och verktyg
  • Elkraft och elektronik
  • Sammanfogning
  • Smörjmedel och oljor