Hur dödar man ett kullager?

Genom att använda för mycket smörjmedel

Rätt smörjning är viktigt för att hålla lagren i rörelse. Utan fett kan kullagrena kärva och gå sönder. Men vad händer om lagren är översmorda? Det är inte bara ett slöseri med pengar, utan det kan också orsaka onödig skada på din applikation, vilket förvärrar problemet.

I den här artikeln från JAX får vi förklarat för oss om korrekt smörjning av lager och vad som händer om ett lager är översmord

Att bestämma rätt mängd fett.

Att uppnå rätt mängd fett är nyckeln till att säkerställa en smidig drift av lagren. Det är viktigt att notera att syftet med fett inuti ett kullager är att ge korrekt smörjfilm i de nödvändiga metallkontaktzonerna. För optimal prestanda rekommenderas det att fylla cirka 40-70 % av det lediga utrymmet i ett lager om en OEM-rekommendation inte är tillgänglig, beroende på dess typ och andra faktorer.

Men hur beräknar man då lämplig mängd?

För att beräkna lämplig mängd fett för ett lager så mäter du bredden (B) och ytterdiametern (YD) på ditt lager. Beräkningen för den ungefärliga fettvolymen i ounces (oz) är som följer:

Fettvolym (oz) = 0.114 x YD (in) x B (in)

Denna formel ger en stadig utgångspunkt för att bestämma rätt fettvolym för dina lager. Om du behöver hjälp med beräknings- och/eller eftersmörjningsfrekvenser finns våra JAX experter tillgängliga för att hjälpa dig att anpassa smörjplanen till din specifika maskin och miljö.

Vad händer om ett kullager som är smörjd med för mycket fett?

Att använda för mycket smörjmedel i ett lager kan leda till en mängd olika problem som kan äventyra dess effektivitet.

I rull- och kullager kan ett överskott av smörjmedel få rullarna och kulorna att glida i stället för att rulla, vilket allvarligt försämrar lagrets effektivitet.

Att ha rätt mängd utrymme i ett lager är väsentligt för att förhindra intern friktion, ett tillstånd där lagret i onödan kommer att tvingas arbeta genom överflödigt fett. När ett lager är översmord, kommer friktionen snabbt att bryta ner fettet vilket kan leda till överhettning, vilket resulterar i för tidigt slitage och fel på lagret och appliceringen. Ständiga fel på lagren kan leda till stora ekonomiska kostnader för reparationer och stillestånd.

För mycket fett kan också generera för mycket tryck inuti lagret. Om lagret har en tätningskomponent kan det höga trycket orsaka tätningsfel eller spränga tätningen helt, vilket resulterar i lagerläckage och i slutändan för tidigt lagerhaveri.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det avgörande att använda rätt mängd fett för lagrets prestanda, effektivitet och livslängd. Att använda för mycket smörjmedel på ett lager kan leda till problem som oönskad friktion, för tidigt applikationsfel och potentiellt skadligt smörjmedelsläckage.

Om du är osäker på om du använder rätt mängd fett, kontakta vår expert Pär Bolin.

Vill du läsa artikeln i sin helhet gör du det här med engelsk text.