Elektronik

Sedan 1978 har Biesterfeld Sweden AB levererat kända varumärken och produkter för impregnering, isolering och ingjutning. Alla våra produkter kommer från världsledande tillverkare. Detta garanterar kvalitet och funktioner som i sin tur hjälper dig med din kvalitetssäkring / hantering. För att säkerställa dina dokumentkrav tillhandahåller vi uppdaterade säkerhetsdatablad och vid önskemål analyscertifikat på levererad produkt.

Vi levererar från Panacol, Indium Corporation, Huntsman, Wacker, Thinky och OBO.

Ingjutning

För att skydda din applikation mot ex. fukt, damm och stötar rekommenderar vi ingjutning av komponenterna. Du får då fullt skydd mot yttre påverkan som exempelvis smuts och stötar. Vi säljer produkter för isolering, inkapsling, värmeledning och impregnering av elektronik och elektriska komponenter.

Våra gjutningssystem är från Huntsman, OBO och Synthene och levereras som:

Silikon används mycket allmänt för att skydda elektronik där det finns krav på hög elasticitet, hög kemisk beständighet och i kombination med hög termisk motstånd (temperaturintervall -50 / + 200 grader Celsius). Gjutningssilikoner finns i varianter från mycket mjuk GEL till ca. Shore A 80 (jämförbart med bildäckgummi). Silikoner är inte lika diffusionssäkra som andra material, så applikationer under konstant påverkan av vatten bör beakta andra ingjutningsmaterial.
I sortimentet ingår också värmeledande pastor.

Polyuretan är en av de mest använda härdplaster på marknaden. I denna kategori används polyuretan som gjutmassa i allt från produktion av prototyper till produkter med extrema mekaniska egenskaper som används i exempelvis gruvdrift eller andra tunga mekaniska industrier där hög slitstyrka krävs. Polyuretan är ett prisvärt gjutmaterial som är mycket väl lämpat för elektriska applikationer.

Epoxi används ofta som skydd för elektronik. Det är relativt hårda material som tål stora belastningar. Vi har många olika system som är lämpliga för elektriska specifikationer. Produkterna optimeras sedan för viskositet, värmeledning, hårdhet och mekaniska egenskaper, så att både process- och slutegenskaper optimeras.

Dina krav och önskemål för värmeledning, hårdhet, fuktskydd, viskositet och härdningstid kommer att vara avgörande för vad vi ger för produktrekommendation.

Lim / Tätning

De flesta materialen kan limmas. Lim kan också ge mer hållbara fogar än ex. mekanisk sammanfogning, detta genom att limfogen bland annat kan absorbera vibrationer så att inte ett brott uppstår. Ett lim fungera som både ett sammanfogande och ett tätande material. Dessutom kan limmet sprida värmen så att komponenter inte överhettas. Lim kan också leda elektricitet och vi kan erbjuda produkter med olika elektrisk ledningsförmåga.

Vi har ett brett sortiment av många olika silikonlim, både 1-komponent och 2-komponent lim. Viskositeten, härdtider, färger, värmeledningsförmåga, fästförmåga och olika certifikat är exempel  på funktioner du kan välja mellan. Eftersom alla applikationer är unika kan vi hjälpa dig med förslag på lämpliga silikonlim för just din applikation.

När du behöver silikon som ska vara olje- och kemikaliebeständiga måste fluorsilikon användas. Det här är avancerade speciella silikoner som inte upplöses eller påverkas. Det här är relativt dyra lösningar, men de kan vara en mycket viktig del av din kvalitetskontroll i produktionen och när produkten används.

Vi levererar produkter från Wacker.

Kontakta oss för att diskutera vilket lim som passar bäst för dig och din applikation.

Industriell produktion kräver allt snabbare cykelhastighet, vilket gör att UV-härdande lim blir mer relevanta. Du behöver inte vänta i timmar eller dagar på att limmet härdar innan produkten kan fortsätta i produktionslinjen. Limmet härdar här med UV (ultraviolett) ljus (samma teknik som används av tandläkare) och det härdar på några sekunder. Vi har tillgång till en mängd olika produkter från Panacol för limning av både plast, metall och glas. Rena UV härdande limmer används där det är möjligt att för ljuset att komma åt. Om det finns ”skuggområden” i din applikation finns det också UV-lim som härdare med luftfuktighet alternativt med värme (med längre härdningstider). Förutom lim erbjuder vi även UV-utrustning från Hönle.

Vi levererar produkter från Panacol och Hönle.

Fett

Silikonpasta p

Vi har olika typer av fett för elektriska applikationer. Våra fetter härdar inte och behåller sin flexibilitet under åratal. Detta kan vara  fett som förhindrar kortslutningar i områden där föroreningar kan orsaka problem, Vi har silikonfett i olika förpackningar för sådana behov. Dessutom har vi olika värmeledande fetter för användning där värme ska avledas effektivt.

Kontakta oss om du har några frågor angående din applikation.

Vi levererar produkter från Wacker.

Di-elektriskt fett förhindrar elektrisk kontakt mellan olika delar. Dessa finns i olika viskositeter och motstånd beroende på var de ska användas.

Termiskt ledande fett används för att överföra / ta bort värme från utsatta komponenter. Värmeledningsförmågan bestäms av fyllmedlen och egenskapen mäts i W / mK (watt per meter * Kelvin). Värmeledande material har konduktivitet från 0,5 W / mK och upp till ca. 5 W / mK.

Lödning

Lödning är en process som skapar elektriska, mekaniska eller termiska bindningar med hjälp av värme, fyllnadsmaterial och flussmedel. Värmen omsmälter fyllnadsmaterialet och flussmedlet renar oxiderna från de ytor som ska fogas samman. När värmen avtar stelnar lodet och skapar en bindning. Även om detta låter enkelt, finns det många saker att tänka på när du väljer rätt material för din process.

Våra lödmaterial kommer från Indium Corporation

Före lödning fästs ofta chip eller SMD:er (ytmonterade komponenter) på kretskortet med UV-eller värmehärdande lim. Detta görs för att förhindra att komponenterna faller av eller glider ur position på kretskortet. De limmade komponenterna kan sedan omsmältas i ett steg, vilket sparar tid och påskyndar produktionen.

Panacols lim för SMD-montering har utvecklats speciellt för att härda snabbt vid exponering för värme eller under UV-ljus. Efter härdning är limmen korttidstemperaturbeständiga och därför lämpliga för att hålla komponenter före och under omsmältningslödning på kretskortet.

På begäran finns dessa lim även tillgängliga i röd färg eller med fluorescerande pigment för att underlätta kvalitets- och appliceringsövervakning.

TACFlux®

Indium Corporation tillverkar ett komplett sortiment av TACFlux® som inkluderar no-clean, vattentvättbara och RMA-baserade flussmedel. Dess många användningsområden inkluderar: omarbetning och reparation av olika elektronikenheter och komponenter, lödning av SMD komponent (inklusive BGAs och flip-chips), fästa BGA-kulor, preform lödning och praktiskt taget alla applikationer där ett flussmedel krävs. Cykeltider är inte kritiska eftersom TACFlux® kan vara på kortet i timmar utan att omsmältnings kvaliteten försämras.

Indiums flusspennor använder en fjäderbelastad applikatorspets för att leverera en kontrollerad mängd flussmedel till arbetsytan. Den användarvänliga pin-point applikatorn är idealisk för reparation och lätt monteringsarbete.

Lod preforms används i en mängd olika applikationer som kräver en exakt mängd lod.

Lod preforms finns i standardformer som fyrkanter, rektanglar, brickor och skivor. Typiska storlekar sträcker sig från 0,010″ (0,254 mm) upp till 2″ (50,8 mm). Mindre och större storlekar, såväl som anpassade former, finns också tillgängliga. Dimensioner kan hållas till snäva toleranser för att säkerställa korrekt volym och högsta kvalité

Vi erbjuder ett brett utbud av legeringar och storlekar på lodkulor från cirka 0,004” (0,1mm) till 0,078” (1,98 mm), beroende på legering. Smältpunkter sträcker sig från under 90°C till över 700°C.

Indiums högkvalitativa lödpastor är unikt formulerade för överlägsen prestanda för att uppfylla en mängd olika monteringskrav. Pulver finns i hundratals legeringar och storlekar från typ 3-7, inklusive typ 5MC, typ 6SG och typ 7SG. Lödpastor kan tillverkas av dessa pulver med ett brett utbud av flussmedel för att uppnå bästa resultat för dina applikationer. Specialiserade pastor finns tillgängliga för screentryckning, doppning, dispensering och pin transfer.

Vi levererar värmeledande material som är polymerbaserade och metallbaserade.

Indiums metallbaserade värmeledande material har en mycket hög ledningsförmåga jämfört med polymerbaserade material. Indium metall har till exempel en konduktivitet på 86W/mK och är 4 gånger mjukare än bly. Dess mjukhet och värmeledningsförmåga gör den idealisk som ett komprimerbart termiskt ledande material

UV – utrustning

Vissa lim och lacker kräver UV- ljus för att härda, vi marknadsför ett stort sortiment av UV-utrustning från Hönle. UV-härdande limmer och lacker härdar på några sekunder och ger mycket snabb och effektiv produktion, kontakta oss för val av utrustning och lim till er applikation. Har ni en befintlig utrustning så säljer vi också reservdelar som ex. UV Lampor alt. LED-Lampor.

Blandning och dosering

Rätt blandning av kemikalier är viktig för slutresultatet vid ex. limning och gjutning.

THINKY Mixer är en unik blandningsmaskin där blandningsbehållaren både snurrar (moturs) och roterar (medurs) i en bana ungefär på samma sätt som jorden roterar runt solen.

Interaktionen mellan behållarens snurrande och roterande alstrar ett spiralflöde med stigande och fallande strömmar i blandningsmixen och ger snabbt en enhetlig blandning. Luftbubblor i materialet pressas ut till ytan.

Olika material kan blandas, från vätskor och material med hög densitet till nanopulver. Komponenter med mycket olika sammansättning och egenskaper mixas till en enhetlig blandning.

Vi har även ett stort utbud av mixers och limpistoler till våra limmer och tätningsmaterial

Kontakta oss