Ergo® cyanoakrylatlim (snabblim) är vårt senaste tillskott i vårt limsortiment!

Många av Ergo® produkterna är bra för arbetsmiljön då de inte är märkningspliktiga och  Ergo® cyanoakrylatlimmerna är  lösningsmedelsfria, enkomponents snabblim (cyanoakrylatlim) som används för exceptionellt snabb och kvalificerad limning.

Användningsexempel

• reparation & underhåll
• där omedelbar vidhäftning behövs
• småserie produktion & prototyper
• fäster bra mot gummi
• limning av många olika materialkombinationer
• sofistikerade applikationer, som i smycken, kosmetisk förpackningsindustri

Metallimning

ergo® 5200 – Låg viskositet, för små spalter <0,05 mm, snabb härdning
ergo® 5210 – Medelviskositet
ergo® 5634 – Hög viskositet, bra slagtålighet, temperaturbeständighet upp till 120 °C

Polymer- / Plastlimning

ergo® 5400 – Snabb härdning, lämplig för nästan all plast, NSF-certifierad
ergo® 5950 – Mycket låg viskositet, för små spalter
ergo® 5713 – Hög viskositet

Universell limning

ergo® 5011 – små ytkrav, snabbhärdning NSF -certifierad
ergo® 5039 – Gelkonsistens, rinner inte, lämplig för vertikala applikationer

Elastomerlimning

ergo® 5300 – Snabb härdning, för nästan alla elastomerer, NSF-certifierad
ergo® 5925 – Låg viskositet, snabb härdning

Frågor? Kontakta oss!