NSF: Att förstå klassificeringar inom smörjmedel

Vi vet att det är viktigt att använda smörjmedel av livsmedelskvalitet i en stor del  anläggningar, och det är bra att leta efter produkter tillverkade i en anläggning som producerar NSF-registrerade produkter. Men vad är NSF, och vad betyder klassificeringar som H1 och 3H? Den här artikeln ger en översikt över NSF och var och en av klassificeringarna.

Vad är NSF?

NSF International grundades 1944 och har varit en central enhet för att verifiera säkerheten och överensstämmelsen med produkter som används i och runt livsmedelsanläggningar. Som svar på att det amerikanska jordbruksdepartementets (USDA) auktoriseringsprogram upphörde, introducerade NSF sitt frivilliga registreringsprogram för icke-livsmedelsföreningar 1999.

NSF International delar in smörjmedel i flera huvudkategorier. Dessa kategorier anger var de är acceptabla att använda inom en livsmedelsbearbetnings- eller förpackningsanläggning. Nedan följer en rad klassificeringar som guidar dig rätt när du ska välja smörjmedel.

NSF H1

NSF H1-registrerade produkter anses vara livsmedelsklassade och är acceptabla för användning som smörjmedel vid tillfällig kontakt med livsmedel. De används vanligtvis på livsmedelsutrustning och delar, såsom packningar och tätningar, där exponering för livsmedel är möjlig. De är inte avsedda för direktkontakt med livsmedel.

NSF H2

NSF H2-registrerade produkter är inte livsmedelsklassade. De är acceptabla för användning på utrustning och maskindelar där det inte finns någon möjlighet till kontakt med livsmedel, såsom slutna system.

NSF H3

NSF H3-registrerade produkter är lösliga oljor som används för att förhindra rost på krokar, vagnar och liknande utrustning. Utrustning som har kontakt med livsmedel eller ätbara produkter måste rengöras från oljorna innan produktionen kan återupptas.

NSF 3H

NSF 3H-registrerade produkter är godkända för direktkontakt med livsmedel. De används vanligtvis som släppmedel för att förhindra att mat fastnar eller ”klibbar” på ytor under bearbetningen. Exempel på typiska applikationer inkluderar hårda ytor som grillar, brödformar, fräsar, styckbänkar och skärbrädor.

NSF A1-produkter

NSF A1 registrerade produkter används för allmän rengöring på alla ytor eller med ånga eller mekaniska rengöringsanordningar på alla avdelningar.

NSF K1 produkter

NSF K1-registrerade produkter är begränsade till icke-bearbetningsområden där det inte finns någon möjlighet att lösningsmedelsångor kommer in i bearbetningsområdena.

Att säkerställa användningen av NSF-registrerade smörjmedel i din livsmedelsbearbetnings- eller förpackningsanläggning är avgörande för efterlevnad och säkerhet. Om du har ytterligare frågor om NSF eller dessa klassificeringar för smörjmedel, kontakta gärna någon av våra säljare eller läs mer om våra smörjmedel via denna länk

Säljare:

Pär Bolin
Direkt tel: +46 (0) 11-36 86 47
Mobil: +46 (0) 731-25 11 17
pbo@biesterfeld.se

Johan Adolfsson
Direkt tel: +46 (0) 11-444 10 12
Mobil: +46 (0) 726-60 16 86
ja@biesterfeld.se