ARALDITE® 2080

Med mindre än 90% lägre doft i jämförelse med andra produkter är limmet ARALDITE® 2080 särskilt tillfredsställande, speciellt i begränsade arbetsmiljöer, då den näst intill är luktfri. Detta har resulterat i ökad kundnöjdhet bland slutkunder och medarbetare.

ARALDITE® 2080 adhesive har fler egenskaper än att bara vara luktfri

  • Ej Brandfarlig– ett flertalet lim har idag på marknaden en brandfarlig klassificering och högre toxicitet. Detta medför högre risker för operatörerna och ökade kostnader för skyddsutrustning, specialhantering och lagring. ARALDITE® 2080 har förbättrad säkerhet, lägre hanteringskostnader och är ej brandfarlig.
  • Lägre toxicitet– ARALDITE® 2080 har förbättrat sin GHS-klassificering med 50% jämfört med vanliga lim.

ARALDITE® 2080 är ett strukturellt akrylatlim med enastående egenskaper som snabb verkningstid, slagtålighet, hög hållfasthet och töjbindningstid. Till skillnad från många andra strukturella limmer på marknaden ger ARALDITE® 2080 också en effektiv lösning på de problem som ofta uppstår via MMA och PU-produkter, utan att kompromissa med kvalitén.