HexPly® XF2 är en strukturell enskiktsväv som är sammansatt av ytskikt (XF2) samt M79 prepreg med lämplig förstärkningsväv. Den ger en lackeringsklar yta direkt ur formen och eliminerar all hantering med gelcoat.

XF2 ytskiktsprepreg förkortar uppläggningstiden i formen och ökar formens utnyttjandegrad.  Den är lätt att använda och har god draperingsförmåga och fäster bra mot verktyget. HexPly® XF2 är en integrerad del av det totala laminatet vilket också medför en viss viktbesparing. XF2 tekniken är också en betydligt bättre lösning ur arbetsmiljösynpunkt.

Ytskiktsprepreg använder M79-hartskemin som har låg exoterm reaktion och låg härdtemperatur, härdtiden är 4 timmar vid 80 °C och hållbarheten i rumstemperatur är 6 veckor.

Hexply XF2 - ABIC Kemi AB

KONTAKTA OSS