UV-härdande lim

UV-härdande lim är enkomponent, lösningsmedelsfria akrylat- eller epoxibaserade hartsystem, som genom belysning med UV-ljus härdar på några sekunder. Limmet innehåller fotoinitiatorer som när de aktiveras av UV-ljus, med en för limmet specifik våglängd, startar polymeriseringen.

UV- härdande limmer används framför allt i högvolymproduktion och för sammanfogning av temperaturkänsliga material.

För att härda UV-lim kan både UV-gasurladdningslampor (UV gas discharge lamps) och UV LED-lampor användas.

UV LED-ljuskällor, avger monokromatiskt ljus, det vill säga ljus med en viss bestämd våglängd medan UV-gasurladdningslampor har ett brett ljusspektrum. Vissa speciella akrylat- och epoxibaserade lim härdar också under synligt ljus.

Ljus inom våglängdsområdet 100 till 400 nanometer betecknas som ultraviolett ljus – UV-ljus. Nanometer, nm, är en längdenhet som motsvarar en miljarddels meter.

I strålskyddssammanhang delar man in UV-strålningen i tre olika våglängdsområden, UV-lim härdas huvudsakligen i UVA-området och solbränna uppstår när huden som ett skydd mot främst UVB-strålning bildar pigmentet melanin.

UV-strålningen i tre olika våglängdsområden:

UVC (100–280 nm)

UVB (280–315 nm)

UVA (315–400 nm)

Vi erbjuder ett brett sortiment av UV-härdande lim från Panacol  och deras Vitralit® serie, som innehåller UV-lim från låg till hög viskositet och från transparent till färgade limmer och medicinska lim. Alla Vitralit® UV- och ljushärdande lim är lösningsmedelsfria.

Förutom UV-lim så erbjuder vi ett stort sortiment av UV-utrustning från Hönle.

UV-härdande lim används i till exempel elektronik, smart card, displayer, optik, optoelektronik, medicinska applikationer och fordonsindustrin.

KONTAKTA OSS