För 20 år sedan beslutade Kisling att utveckla hälsovänliga lim och tätningsmedel och idag har Kisling en ledande position på marknaden när det gäller produkter med ”vita” säkerhetsdatablad. Med ”vita” säkerhetsdatablad menar vi att dessa produkter är fria från faropiktogram.

Kisling har över 20 produkter med ”vita” säkerhetsdatablad som håller högsta kvalitet, prestanda och hållbarhet i alla faser av produktens livscykel, från tillverkning till avfallshantering vilket resulterar i hälsovänliga lim och tätningsmedel i hela livscykeln.

Nedanstående anaeroba produkterna har inte några faropiktogram eller är hälsoskadliga, De används bland annat i service och underhållsarbeten för till exempel gänglåsning eller tätning av hydraulkopplingar.

Kisling - ergo .®anaroba

Cyanoakrylat snabblim används till exempel för reparationer och för att fixera mindre komponenter, Snabblim lämpar sig dessutom bra för limning av gummi detaljer. Nedanstående cyanoakrylat limmer har inte några faropiktogram och anses vara hälsovänliga.

Kisling - ergo .®cyanoakrylat

Nedstående limmer är godkända för bland annat kontakt med dricksvatten är:

Kisling ergo 5300, 5925, 5400 och 5861 är cyanoakrylatlim godkända för kontakt med dricksvatten och för användning i livsmedelsindustrin.

KONTAKTA OSS