ABIC Kemi AB

Norrköping, 18 Mars 2021

Viktigt information – Leveransläge

Uppdatering gällande rådande situation – ABIC Kemi AB mars 2021

Pandemins påverkan på samhället, både i Sverige och i andra länder, resulterar nu i omfattande leveransstörningar och kraftiga kostnadsökningar.

Flera av våra leverantörer rapporterar om Force Majeure bla hos tillverkare av råmaterial till kemikalier. Även transportstörningar uppstår i spåren av försöken att begränsa smittspridningen. För närvarande råder därför stor osäkerhet vad gäller tillgänglighet på produkter hos våra leverantören och transportkapacitet, vilket resulterar i att vi ibland har svårt att ge bra information om leveranstider.

Vi gör naturligtvis vårt bästa för att bevaka och tillvarata era intressen så långt det är möjligt.

ABIC Kemi AB March 2021 – update regarding current situation

The pandemic’s impact on society, both in Sweden and in other countries, now results in extensive supply disruptions and sharp cost increases.

Several of our suppliers report that manufacturers of raw materials for chemicals, invoke Force Majeure. Transport disturbances also occur, in the wake of attempts to limit the spread of infection.
At present, therefore, there is great uncertainty regarding the availability, of products at our suppliers and of transport capacity. This results in us, sometimes having difficulty providing good information about delivery times.

We can assure you that we,  as far as possible, do our best to safeguard your interests.

KONTAKTA OSS