Multiaxiella vävar har flera skikt av raka fibrer och i varje skikt är fibrerna placerade i olika riktning, De olika skikten är hopsydda till en sammanhållen väv och dessa vävar kallas även non-crimp-fabrics (NCF).

Konceptet med multiaxiella vävar gör att de mekaniska egenskaper lättare kan optimeras efter kompositkonstruktionen och de olika skikten placeras i olika orienteringar för att få uppnå bästa effekt av det färdiga laminatets prestanda.

Beroende på hur de olika skikten är orienterade, ger de multiaxiella vävarna styrka och styvhet i flera riktningar. Fibrerna i multiaxiella vävar ger ofta högre drag- och böjningsegenskaper i det färdiga laminatet, som också uppvisar ett minskat genomslag som är särskilt viktigt för till exempel båtskrov eller biltillämpningar.

Multiaxiell kol- och glasfiberväv används vid tillverkning av komponenter för flyg-, fordons-, marina och industriella marknader. De tillverkas i flera utföranden, UD, +/- 30, +/- 45 Biaxial, 0/90 Biaxial, Triaxial och Quadaxial och med olika ytvikter för de ingående skikten

Multiaxiella väven är lätt att klippa och hantera eftersom sömmarna håller ihop materialet.

Vi levererar produkter från Hexcel och har ett brett sortiment av kol-, glas-, och aramidväv med olika ytvikter och sammansättning och med bredder upp till 2,5 m.

För den som vill fördjupa sig i ämnet multiaxiella vävar, finns till exempel David Mattssons avhandling: Mechanical performance of NCF composites och Stepan V. Lomov’s bok, Non-crimp fabric composites.

KONTAKTA OSS