Nytt lim för piezokeramik

Vi har ett nytt lim från panacol avsett för att limma lim för piezokeramik, Vitralit® UD 8052 F.

Det är speciellt utvecklats för piezoströmdon och sensorer och har extra hög rivhållfasthet vid limning av keramik och plast.

Samtidigt som det är ett UV-härdande lim som härdar på bara några sekunder med UV-ljus (320 nm – 390 nm) eller synligt ljus (405 nm). I områden som inte kan nås av ljus, härdar Vitralit® UD 8052 F med hjälp av luftens fuktighet.

Limmet Vitralit® UD 8052 F har låg viskositet, är dessutom transparent och fluorescerar under UV-ljus.

Vitralit® UD 8052 F är också sprutbart vilket möjliggör hög produktionstakt, Det fluorescerande limmet möjliggör inbyggd processkontroll för maximal produktivitet.

Limmets höga rivhållfasthet efter härdning har optimerats för att binda keramiska komponenter till plast, vilket kompenserar för de materialens olika utvidgningskoefficienter.

KONTAKTA OSS