Limning istället för lödning?

Elektriskt ledande lim har många fördelar jämfört med den traditionella lödprocessen:
• Elektriskt ledande limmer är bly- och lösningsmedelsfria
• Ledande lim är den perfekta lösningen för att skapa elektrisk kontakt på temperaturkänsliga underlag
• Härdningstemperaturen för elektriskt ledande lim ligger klart under lödtemperaturen
• Elektriskt ledande lim är mycket mer flexibelt än lödning och klarar därför bättre vibrationer

Det finns två typer av elektriskt ledande lim – Isotropt och Anisotropt

Isotropa ledande lim (ICA) är elektriskt ledande i alla riktningar.
Anisotropa ledande lim (ACA) innehåller speciella ledande partiklar i µm-strolek som bara leder elektricitet i en riktning.
ICA-lim och ACA-lim kan används till exempel i känsliga strukturer på kretskort som exempelvis LCD-anslutningar eller i kontakt med flexibla kretskort eller för att binda antennstrukturer på RFID.

Med Elecolit®-sortimentet erbjuder vi ett brett sortiment av elektriskt ledande lim i både enkomponents- och tvåkomponentsförpackning som både kan härda utan och med hjälp av uv-utrustning.

KONTAKTA OSS