Av sekretessskäl behöver YouTube din tillåtelse för att laddas. För mer information, se våra Om.
Jag godkänner

Vakuum Bagging är en lamineringsteknik där laminatet täcks med plastfilm varefter luften sugs ut, så att det skapas ett vakuum.
Laminatet komprimeras då med en atmosfärs tryck över hela ytan.

Processen medför högre och jämnare kvalité på laminatet, mindre luftbubblor och högre fiberhalt. Tekniken kan användas både
vid tillverkning av olika kompositlaminat och till exempel vid limning av stora ytor.

I broschyren ”Vacuum Bagging Materials for Resin Infusion” finns mycket information om vakuum bagging processen och
om material och hjälpmedel.

FRÅGOR? TA KONTAKTA OSS